Prohlášení

Informace, které zde sdělujeme o potravinových a kosmetických doplňcích vyplývají z osobní a klientské zkušenosti autorů jednotlivých článků, kteří vysledovali pozitivní výsledky. Klademe si za cíl inspirovat polečnost k potřebě doplnit do organismu veškéré živiny, které v těle chybí z nedostatečných nutričních důvodů současné stravy, čímž naplňujeme známou Hipookratovu větu: Nechť je jídlo tvůl lék. Dle současné legislativy EU není cílem navodit dojem zdravotního nebo léčebného účinku bylin. Ponecháváme na čtenáři, nechť sám vyhodnotí informace a využije svou víru v přírodu a její vliv na jeho osobní zdraví.

error: Content is protected !!